เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
 
 
 
 
 
 

   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้จัดตั้งตามโครงการบริหารการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 โดยครั้งแรกใช้ชื่อว่า "สำนักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย” ต่อมาปี พ.ศ. 2527 จึงใช้ชื่อว่า "สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย” อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 2 (พิษณุโลก) กองตรวจบัญชีที่1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในระยะแรกต้องเช่าอาคารของเอกชน ปัจจุบัน ได้จัดสร้างอาคารสำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการบริหารงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 8 (นครสวรรค์)กองตรวจบัญชีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2543 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ปัจจุบันสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (พิษณุโลก) ซึ่งขึ้นอยู่กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

 
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )