เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
กิจกรรม Sport Day สัปดาห์ละ 1 วัน

วันที่ 26 ต.ค. 2555 13:27:40

    ตามที่ ท่านวิจักร อากัปกิริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น มีหลายด้านด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ มีการรณรงค์และเชิญชวนให้บุคลากรดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้หลักการ 5 อ. เพื่อเป็นการสนองนโยบายท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัยนำโดย นางภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ จัดให้มีวัน Sport Day  สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
 
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )