เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
Coaching โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร การจัดทำงบการเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์

วันที่ 30 พ.ย. 2564

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางจุฬาภา กิตติประภานันท์ ผู้สอบบัญชี เข้า Coaching โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร การจัดทำงบการเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ พร้องทั้งร่วมประชุมคณะกรรมการและให้คำแนะนำสหกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อำเภอทุ่งเสลี่ยม
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )