เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย  เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด

    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 4 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด จังหวัดสุโขทัย
: *
: *