เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์

   เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบและข้องบังคับของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
: *
: *