เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
 
     วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 13/2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จำกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์และแจ้งเรื่องการอัพเดทโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จำกัด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
: *
: *