เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
Buy Dee (บายดี) กล้วยอบเนย

วันที่ 28 ก.ค. 2553

      กล้วยอบเนย ตรา Buy Dee (บายดี) หวาน มัน กรอบ หอม อร่อย น่ารับประทาน รอทุกท่าน เข้ามาชิม รสชาติ จนถึงสถานที่ผลิตกันเลยครับ  ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นการแปรรูปกล้วยน้ำว้าที่มีอยู่มากในท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ดดยการแปรรูปกล้วยน้ำว้าดังกล่าวให้เป็นกล้วยอบเนย  ที่มีเชื่อเสียงในทุกๆระดับ รสชาติ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
     
      สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )