เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
วิสาหกิจชุมชนกล้วยย้อนยุค

วันที่ 19 ก.ค. 2553

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยย้อนยุค 3 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  65000 สังกัดสหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จำกัด เป็นกลุ่มแปรรูปวัตถุดิบที่มีมากอยู่ท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่ร่วมกลุ่มได้มีรายได้เพียงพอที่จะดำรงณ์ชีวิต สนใจติดต่อสั้งซื้อผลิตภัณท์กล้วยย้อนยุค โทร. 087-1994967(บริการจัดส่งสินค้าทั่วราชอณาจักร คิดค่าจัดส่งตามจริง)
 
 
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )