เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ 30 พ.ย. 2564

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ เเละติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำเดือน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกับซักซ้อมและให้แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งชี้แจงรายละเอียดผลการประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )