เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย สอนแนะการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่ กลุ่มเกษตรทำนาทุ่งเสลี่ยม

วันที่ 24 พ.ย. 2564

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ ผู้สอบบัญชี และสายสอบบัญชีที่ 4 เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้แก่ผู้จัดทำบัญชีของ กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งเสลี่ยม พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อำเภอทุ่งเสลี่ยม
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )