เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเิปิดและร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ณโรงเรียนเทศบาลบ้านสวนใต้ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )