เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 26 ส.ค. 2563

ตรวจสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด และสายสอบบัญชีที่ 6 เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )