เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Acu Conference)

วันที่ 26 ส.ค. 2563

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Acu Conference)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Acu Conference) เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
: *
: *