เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คำแนะนำในการปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด

วันที่ 26 ส.ค. 2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คำแนะนำในการปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด
 
     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คำแนะนำในการปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
: *
: *