เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
รมว.กระทรวงยุติธรรม และรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย

วันที่ 28 ส.ค. 2563

รมว.กระทรวงยุติธรรม และรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย

     วันนี้ 28 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจชาวจังหวัดสุโขทัย
โดยคณะผู้ติดตามประกอบด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เวลา 09.00 น. เดินทางไปยัง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจเกษตรกร
ตลอดจนพบปะและรับฟังปัญหาของเกษตรกร จากนั้นเดินทางไปยังวัดคลองโป่ง อำเภอศรีสำโรง
และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก พร้อมกันนี้ ได้มอบข้าวสาร หญ้า อาหารสัตว์พระราชทาน
ตลอดจนชุดเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )